Služby

Psychoterapie

Individuální sezení

Sezení s terapeutkou spočívá v řešení těch situací v životě člověka, které sám těžce zvládá a rád by je rozebral s profesionálem a získal tak nestranný pohled na danou situaci.

V průběhu našich setkávání a rozhovorů budeme společně hledat co nejvýstižnější odpovědi na otázky týkající se životních situací, kterým čelíte. Naše společná sezení Vám umožní uvědomit si, co Vám brání zažít pocit vnitřní spokojenosti a vyrovnanosti.

Párové sezení

Ocitl se Váš vztah v krizi, kterou sami nedokážete překonat?

Párová terapie je vhodná zejména v případech, kdy ve vztahu již nevíte kudy dál, ale jeho ukončení byste se rádi vyhnuli.

Při párové terapii pracuje psychoterapeutka s oběma partnery. Zaběhlé komunikační vzorce se v její přítomnosti proměňují a klientský pár tak snáze dovede nacházet způsoby, jak nastalou situaci společnými silami zvládnout a dosáhnout společně stanovených cílů.

Skupinová sezení

Skupinová terapie je velmi účinnou a užitečnou formou terapie, zejména v situacích, kdy člověk potřebuje porozumět mezilidským vztahům. Pomáhá člověku, aby si uvědomil, kde selhává, kde dělá chybu a přestal ji opakovat. Skupina mu umožní dostat více zpětných vazeb od lidí, kteří často mají obdobné problémy jako on. Dostane podporu a prostor zpracovat si minulé traumatické zážitky a pochopí, jak a proč reaguje na své okolí.


Kariérní a osobní koučink

Stanovili jste si opakovaně cíle, ale nedaří se vám je dosáhnout?

Nedaří se Vám relaxovat, pořád musíte něco dělat, podnikat nebo jste naopak pasivní, zablokovaní a nemáte sílu se k něčemu odhodlat?

Chcete změnit práci, více se věnovat svým zájmům, rodině, sportovat nebo zbavit se nějaké závislosti?

Míváte v důsledku toho pocit vyčerpání, skleslosti, výkyvů energie nebo častěji podléháte stresu a nemocím?

Koučink Vám pomůže rozšířit vize, vybudovat sebedůvěru, uvolnit potenciál, zdokonalit dovednosti a podniknout praktické kroky k naplnění Vašich cílů.


Psychologické testování

Psychologické testování (psychodiagnostika) umožňuje skrze psychologické testové a dotazníkové metody zjistit informace o schopnostech, vlastnostech či osobnostních charakteristikách klienta.